zijgevel lerarenkamer detail trap gekleurd glas VWO Stanislas overblijf patio VWO Stanislas detail metselwerk aula foyer met uitzicht op sportveld

VWO Stanislascollege [Pijnacker]

Het Stanislascollege is een school voor VMBO, HAVO en VWO. Het Stanislascollege is onder te verdelen in vier locaties, Westplantsoen, Reinier de Graafpad, Krakeelpolderweg alle in Delft - en de vestiging Pijnacker. In het totaal heeft het Stanislascollege 3900 leerlingen.
Toekomstige ontwikkeling is dat vestiging Pijnacker naast de huidige VMBO en HAVO wordt uitgebreid met een VWO en dat zij het gehele voortgezet onderwijs in Pijnacker/Nootdorp gaat verzorgen.
Men heeft gekozen voor nieuwbouw op een perceel binnen het plangebied "De groene Wijdte" aan de Sportlaan te Pijnacker. Als uitgangspunten is een omvang van 1.240 leerlingen aangenomen.

Oplevering: 2010
terug naar het projectenoverzicht