Woningbouw Waterhof Den Haag

Woningbouw Waterhof Den Haag

In Den Haag Zuid West is een gecombineerd project van nieuwbouw ouderenwoningen  met een ondergrondse parkeergarage. Er zijn 160 woningen gebouwd.  Een deel van de woningen is boven een te handhaven kantoor gebouwd.  
•    145 ouderen woningen
•    10 gehandicapten woningen
•    75 p.p. ondergrondse parkeervoorziening
•    600 m kinderdagverblijf
•    800 m kantoor
•    400 m2  algemene ruimte
•    verbouw verpleeghuis
terug naar het projectenoverzicht